Ekonomi

Çiğ süt desteği ödeme koşulları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiğ Süt Takviyesi ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

İki yılı kapsayan usul ve esaslar

Tebliğ ile 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteğine İlişkin Karar ve Süt Piyasası Yönetmeliğinde yer alan destek ödemelerinin usul ve esasları belirlendi.

Kaynak bütçedeki ödenektendir.

Buna göre çiğ süt matrahı ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak bütçede hayvancılığı desteklemek için ayrılan ödenekten karşılanacak.

Kayıtlı üreticiye destekler yapılacak

Ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/üretici makbuzu/e-üretici makbuzu karşılığında satan çiğ süt desteği, üretici veya ıslahçı kuruluş veya bunların ortaklıkları aracılığıyla yüzde 50’den fazla paya sahipler. Bakanlığın Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kayıt yaptıran üretici-yetiştirici kuruluşuna üye yetiştiricilere ise;

Çiğ süt desteğinden yararlanacak işletmelerin ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekmektedir.

Et ve Süt Kurumu’na satış yapan üretici de destek kapsamında.

Desteklerden üretici örgütleri aracılığıyla çiğ sütlerini süt ürünlerine dönüştürerek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne satan üreticiler de süt piyasası yönetmeliği kapsamında destekten yararlanacak.

Desteğe göre belirlenecek oran

Destek, 1 kilo süt işçiliğine eşdeğer süt ölçüsüne göre verilecek.

Haciz ödemeleri desteklerden düşülmeyecek

Tebliğ’de yer alan destek ödemeleri kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına intikal etmeden haciz-icra, atama ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu